Klipfolio

Klipfolio – SLICE-funktionen

Du kommer ikke uden om SLICE funktionen, hvis grafer skal være en del af dine Klipfolio dashboards.

SLICE bruges til at skære en talrække til, så talrækken der skal afbildes med en graf, starter og slutter med den ønskede værdi.

Funktionen ser således ud:

SLICE ( talrække placering af første værdi, placering af sidste værdi )

Lad os prøve at tage et simpelt eksempel. Nedenfor har vi en talrække, i dette tilfælde 2-tabellen, i kolonne B. For at illustrere placeringesangivelserne og at disse starter med 0, har jeg i kolonne A indsat placeringsangivelserne.

SLICE1

Lad så lave et eksempel på en SLICE-funktion ud fra ovenstående tabel.

SLICE ( @B:B, 3, 8)

Som det kan ses er hele talrækken i kolonne B udgangspunktet. Derefter er det angivet at den tilpassede talrække skal starte med værdien der er placeret på position 3 i talrækken, hvilket i dette eksempel er “8”.
Derefter er det angivet at den tilpassede talrække skal løbe til og med placering 8, hvilket betyder at sidste tal i den tilpassede talrække er “18”.

Det vil altså sige at SLICE(Kolonne B, 3, 8) giver følgende talrække:
8-10-12-14-16

Eksempel på bruge af SLICE-funktionen
Et eksempel på brugen af SLICE-funktionen, kunne være til at lave en sammenligning af data for to sammenlignelige tidsperioder. Et eksempel på det kunne være at, man vil sammenligne besøgstal på en hjemmesiden i indeværende år (2017) sammenlignet med sidste år (2016).
Mange ville nok fristes til at lave separate datakilder i Klipfolio for hvert år. En fin løsning, som dog potentielt kan ende ud i rigtig mange datakilder og et uoverskueligt setup. Derfor er det klart at foretrække kun at lave én datakilde og så bruge SLICE-funktionen til at segmentere årene.

Først skal datakilden laves. I dette eksempel bruger vi google analytics data. Men det kan være et hvilket som helst datasæt vi bruger. Kravet er bare at datarækken spænder over hele perioden. Hvordan man konfigurer udtrækket fra analytics, vil jeg vise i et andet blogpost.

Den rå datakildes talrække ser således ud, når vi er i maj måned 2017.

SLICE-funktion-2

For nu at lave en graf med to linier, hhv. For 2016 og 2017, skal vi lave to serier.

Serien for 2016 laver vi ved at skrive følgende i formellinien:

SLICE-funktion-3
Dermed får vi en tilpasset talrække på 12 cifre, altså de 12 måneder i 2016.

Derefter skal vi have talrækken for 2017, som jo af gode grunde på dette tidspunkt ikke er en fuld serien. Men det er vi ligeglade med for vi ved i hvilken række 2017 tallene begynder og derfor også hvornår de slutter.
Da 2016 sluttede på position 13, starter 2017 selvfølgelig på position 14. Vi skal have skåret serien til så den har tolv måneder. Det betyder at 2017 serien slutter på position 26 (26-14=12)

SLICE-funktion-4

Som det ses ovenfor kunne grafen sætte op på følgende måde i Klipfolio. Når 2017 er ovre og 2018 begynder er det nemt at lave næste talrække, ved bare at sætte en ny SLICE-funktion op i en ny serie.

Andre måder at konfigurere SLICE-funktionen
Tit og ofte vil man være ude for at den øverste række i en talserie er en kolonneoverskrift. Hvis man har en sådan talrække og samtidig skal have hele resten af talrækken, kan konfigurationen af SLICE-funktionen laves ved kun at sætte talrækken ind f.eks.

SLICE ( @B:B )

Er du ude i et tilfælde hvor datasættet du har til rådighed, indeholder f.eks. en summering som du ikke skal have med i din talrække, så har du også mulighed for at angive at den sidste værdi i talerække ikke skal tages med ved at sætte “-1” ind i funktionen som nedenfor:

SLICE ( @B:B , 1 , -1 )

Hvis man arbejder med Google Analytics data i Klipfolio er der ingen tvivl om at SLICE-funktionen vil være en af de funktioner du vil benytte absolut mest. Heldigvis er den simpel og når man først har fået den lidt forskudte placeringsangivelse ind på rygraden, så vil du inden længe kunne spytte SLICE-funktioner ud i søvne.

Happy SLICING

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *