Tag: SLICE

Recent Posts

Du kommer ikke uden om SLICE funktionen, hvis grafer skal være en del af dine Klipfolio dashboards. SLICE bruges til at skære en talrække til, så talrækken der skal afbildes med en graf, starter og slutter med den ønskede værdi. Funktionen ser således ud: SLICE ( talrække , placering af første værdi, placering af sidste værdi ) Lad os prøve at tage et simpelt eksempel. Nedenfor har vi en talrække, i dette tilfælde

Read More